Rozwiązania Rozbudowany system informacyjny i szkoleniowy

Transfer wiedzy

Transfer wiedzy

Prowadzenie biznesu, oprócz umiejętności czysto kupieckich, wymaga od prowadzących również znajomości zasad ekonomii, prawa, administracji i zarządzania. Nasz model współpracy z klientami zakłada stały dopływ tej wiedzy na poziomie niezbędnym do podejmowania decyzji managerskich. Rozległej wiedzy wymaga zwłaszcza współpraca z partnerem korporacyjnym, co ma miejsce w strukturach sieciowych. Jest to wiedza nie tylko z podstaw księgowości czy prawa pracy, ale również wiedza z zakresu systemów komputerowych (np. POS), kasowych, magazynowych, ewidencyjnych czy rozliczeniowych. W biznesach działających na większą skalę wymagana jest umiejętność czytania sprawozdań finansowych.


Umożliwiamy dostęp do informacji za pośrednictwem różnorodnych środków przekazu i technik:

  • interaktywne warsztaty z zastosowaniem technik multimedialnych,
  • przekrojowe szkolenia dla rozpoczynających działalność lub powiększających jej rozmiar
  • konsultacje indywidualne "finanse dla nie finansistów",
  • publikacje w naszych systemach (CIS-Centrum Informacji SAN),
  • pakiety startowe do nowych modułów oprogramowania "Szybki start" oraz kompletne "Przewodniki",
  • szczegółowe instrukcje postępowania typu "Pakiet rozpoczęcie działalności", "Święta 2008", etc.

W ramach usług dla stałych klientów organizujemy różnego rodzaju szkolenia. W pakiecie podstawowym jest szkolenie biznesowe, szkolenie dla pracodawców oraz szkolenie wstępne z obsługi naszych systemów.

alfa-net, 0000-00-00 00:00:00, Wyświetleń: 5097
Powrót Do góry