Płace Informacje do aktywnego zarządzania obszarem HR

Lista płac

Lista płac

W ramach usługi administrowania wynagrodzeniami oferujemy w pierwszej kolejności standardowy pakiet obejmujący Płace lub Płace+Kadry. Pakiet ten przeznaczony jest dla pracodawców o niewielkiej liczbie zatrudnionych w prostej strukturze organizacyjnej. Dla klientów operujących w modelach sieciowych, lokalizacjach rozproszonych, strukturach dynamicznych o różnych formach zatrudnienia oferujemy pakiet korporacyjny. Dzięki temu rozwiązaniu umożliwiamy sprawne i efektywne zarządzanie siecią, realny wpływ na koszty pracy, budowanie systemów motywacyjnych, reagowanie na dynamiczne zmiany w otoczeniu.


Sporządzamy listy płac ze szczegółowością pozwalającą na profesjonalne zarządzanie kosztami pracy.
Usługa w ramach rozbudowanego pakietu to:

  • standardowa lista płac dla pracowników ze składnikami premiowymi zdefiniowanymi przez klienta,
  • standardowe zestawienia kosztów umów zleceń ze składnikami zdefiniowanymi przez klienta,
  • elektroniczne formularze wszystkich dokumentów kadrowych,
  • dynamiczne arkusze obliczania kosztów pracy,
  • nadzór merytoryczny nad prowadzeniem akt osobowych,
  • elektroniczny obieg dokumentów ( skany).
alfa-net, 0000-00-00 00:00:00, Wyświetleń: 6533
Powrót Do góry