Rozwiązania SZBI

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Grupa Alfa-Net
2023-11-02, Wersja v.01

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
Najwyższe Kierownictwo Grupy Alfa-Net ustanawia, wdraża, monitoruje, przegląda oraz utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022.
Najwyższe kierownictwo deklaruje zapewnienie optymalnych warunków dla realizacji celów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Ustanawia się cele bezpieczeństwa informacji, uwzględniające obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyniki szacowania ryzyka.
Główne ramy bezpieczeństwa informacji:

  • zapewnienie przetwarzania informacji w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • zapewnienie dostępności informacji poprzez zapewnienie środków technicznych i formalnych dla zapewnienia ciągłości działania systemów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa oraz integralności informacji wraz z eliminowaniem zagrożeń poprzez zapewnienie pracy w bezpiecznych środowiskach,
  • minimalizowanie niewiedzy pracowników oraz pozostałych osób w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez zapewnienie wysokiego poziomu świadomości w tym zakresie,
  • zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji i zgodności z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • spełnianie mających zastosowanie wymagań,
  • ciągłe doskonalenie.

Szef GAN
Leszek Rąpała

, 2023-11-02 21:54:02, Wyświetleń: 89
Powrót Do góry