Księgi Rachunkowość wg standardów UoR, MSR i GAPP

Równowaga finansowa

Równowaga finansowa

Szczególną uwagę poświęcamy zestawieniom bilansowym (które sporządzamy również dla podmiotów prowadzących wyłącznie księgi podatkowe). Nasze raporty miesięczne zawierają pełny bilans lub co najmniej zestawienie głównych aktywów i pasywów oraz zmian w kapitale własnym przedsiębiorstwa. Określamy również jakie są bieżące możliwości transferu zysków oraz prognozujemy tę wielkość za rok obrotowy. W przypadku ubytków w kapitale analizujemy przyczyny ich powstania (np.miejsce niekontrolowanego odpływu). Uczestniczymy w przygotowaniu i realizacji programów naprawczych przywracających równowagę finansową.1


Rutynowe czynności pomagające utrzymać lub przywrócić równowagę finansową są realizowane w cyklach miesięcznych i kwartalnych:

  • miesięczna analiza głównych pozycji bilansu,
  • regularna analiza płynności i wskaźników obrotu aktywami obrotowymi,
  • śledzenie ruchów w kapitale własnym,
  • kwartalne odpisy aktualizacyjne,
  • opracowywanie programów naprawczych,
  • monitorowanie przywracania równowagi finansowej.
alfa-net, 0000-00-00 00:00:00, Wyświetleń: 7004
Powrót Do góry