Płace Gwarancja rozwiązań prawnych zgodnych z kodeksem pracy

PIP / BHP

PIP / BHP

W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy i przepisy wykonawcze, tworzymy wzorcowe regulaminy pracy i wynagradzania. Dostarczamy instrukcje postępowania i narzędzia służące do generowania dokumentacji niezbędnej dla każdego pracodawcy w procesie zatrudnienia. Wspólnie z Inspektorem BHP monitorujemy obowiązki w zakresie szkoleń i badań medycyny pracy dla wszystkich stanowisk pracy występujących w strukturze i dostosowujemy je do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Bierzemy aktywny udział w kontrolach przeprowadzanych przez PIP i inne organy upoważnione do kontroli.


Naszym klientom oferujemy narzędzia do wymiany danych i automatycznego generowania dokumentów wchodzących w skład akt osobowych, w tym dotyczących:

  • prowadzenia i przechowywania akt osobowych,
  • ewidencji czasu pracy (listy obecności,wnioski urlopowe, kartoteki urlopowe),
  • planowania i kontrolowania czasu pracy (harmonogramy pracy),
  • bezpieczeństwa pracy (szkolenia stanowiskowe, LPG, wysokościowe),
  • zapewnienia higienicznych warunków pracy (badania lekarskie).
alfa-net, 0000-00-00 00:00:00, Wyświetleń: 4316
Powrót Do góry